Opvang

De voor- en naschoolse opvang in onze school wordt georganiseerd door de v.z.w. ’t Alvermanneke.
De kinderen kunnen vanaf 07u00 ‘s morgens terecht in de opvang. Om 08u30 gaan die leerlingen naar de speelplaats (de school
organiseert morgenbewaking op de speelplaats vanaf 08u30). Na de schooluren – dus ook op woensdagnamiddag – kunnen de
kinderen in de opvang terecht tot 18u00. Het gaat in deze gevallen wel om betaalde opvang. De afrekening gebeurt per maand
per gezin. De factuur wordt betaald per domiciliëring en zal telkens de 15de van de maand afgehouden worden. In het begin van
de maand krijgen de ouders per post de rekening toegestuurd.

Advertenties